NYHET

Madelene Spinord Semenets, Socialdemokraterna Örebro kommun

240 000 kronor till motorintresserad ungdom

Kultur- och fritidsnämnden beviljar föreningen Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) 240 000 kronor i utvecklingsbidrag på landsbygden i syfte att starta upp, utveckla och driva en mötesplats för motorintresserad ungdom i åldern 15 – 25 i Odensbacken. Pengarna som Kultur- och fritidsnämnden beviljar förväntas täcke de fasta kostnaderna för uppstart och verksamhet under 6 månader. Tanken med mötesplats är att ungdomarna ska få möjlighet till att mötas kring ett gemensamt intresse, tillsammans med trygga vuxna.

- Det här är ett jättebra initiativ och det är glädjande att vi kan bidra så att föreningen kan starta upp denna verksamhet! Det är positivt att ungdomar med motorintresse har en plats där det även finns trygga vuxna, säger Madelene Spinord Semenets (S), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Planen är att bedriva verksamheten i en lokal där det både finns garage och möjligheter till att meka, men också ytor för sällskap, umgänge och utbildning. Innehållet i verksamheten ska vara umgänge i motormiljö, meka med fordon och samtidigt bidra till ökad medvetenhet och kunskap kring trafiksäkerhet och ANDTS-frågor (alkohol, narkotika, doping, tobaks- och nikotinprodukter) i allmänhet, och trafiknykterhet i synnerhet. Verksamheten kommer vara garagekvällar/garagedagar där ungdomar kan nyttja garaget för att meka. Satsningen är ett led i att uppmuntra till framtida yrkesval samt uppmuntra fler att bo kvar eller bosätta sig på landsbygden.

Likt andra mötesplatser och fritidsaktiviteter så erbjuds en trygg plats där det finns tydliga regelverk att följa. Det har funnits en önskan om att det ska finnas en sådan här mötesplats och det finns en långsiktig plan för verksamheten.