NYHET

Daniel Ekblad, Socialdemokraterna Örebro kommun

Stärk gränskontrollen och bryt våldsspiralen

Tullverket är en central aktör när det kommer till att skydda Sveriges gränser och säkerställa att farliga varor som narkotika och vapen inte når våra gator. Tyvärr har Sverige, en gång känt för sitt effektiva tullsystem, nu blivit mer känt för att ha en av de svagaste gränskontrollerna i EU, enligt en rapport som utfördes för ett antal år sedan.

Dessa brister i vårt tullsystem har en direkt koppling till flera av de pågående gängkrigen som härjar i vårt land. Det är dags att vi tar dessa problem på allvar och gör nödvändiga förbättringar inom tullverksamheten för att bryta våldsspiralen, där vapen och droger strömmar in i landet och ger bränsle åt gängkriminaliteten.

Sverige fungerar som ett transitland för narkotikahandel, på grund av vårt geografiska läge och framför allt vår obefintliga tullverksamhet, där risken att åka fast är mindre än chansen att klara sig. Det är vår plikt att förhindra olaglig införsel av varor som kan hota vår nationella säkerhet. Tyvärr har de kriminella gängen exploaterat våra sårbarheter och skapat en marknad för dessa farliga varor, vilket i sin tur har förstärkt gängkriminaliteten och de pågående gängkrigen.

En av de mest alarmerande konsekvenserna av vårt bristande tullsystem är den ökade införseln av narkotika. Tullen rapporterade nyligen att man gör färre tillslag, men att fynden blir allt större. Detta är något som borde få flera att höja på ögonbrynen. Gängmedlemmar utnyttjar svagheterna i vårt tullsystem och smyger in dessa farliga varor, vilket förstärker gängkriminaliteten ytterligare. Resultatet är en farlig spiral av våld och brottslighet som hotar våra samhällen och framför allt våra ungdomar. Skjutningar och sprängningar är vardag för våra unga när gängen krigar om narkotika territorium.

I ljuset av detta arbetar alla kommuner och regioner i Sverige hårt för att ta fram planer för att bekämpa den ökande våldsspiralen som vi nu ser i samhället. För att bryta denna onda cirkel måste vi börja med att satsa på vår tullverksamhet.

För det första behöver vi öka resurserna och utrustningen som är tillgängliga för tulltjänstemännen. Det innebär att satsa på bättre övervakningsutrustning, rätt tränad och utbildad personal och modern teknologi för att effektivt upptäcka smugglade varor, med särskilt fokus på narkotika och vapen.

För det andra måste vi förbättra samarbetet mellan olika myndigheter, inklusive tullen, polisen och säkerhetstjänsten. Dessa organisationer måste arbeta tillsammans för att dela information och samordna insatser, vilket är avgörande för att effektivt bekämpa smuggling och gängbrott på sikt.

Sverige har potentialen att vara ett föredöme när det kommer till tullverksamhet och gränskontroll. Detta är en mycket viktig nyckel i kampen mot de pågående gängkrigen. Men för att uppnå detta måste vi ta detta problemen på allvar och satsa på att förbättra vår gränsbevakning. Det är dags att stärka vår tullverksamhet och säkerställa att Sverige förblir ett säkert och tryggt land för alla, samtidigt som vi bekämpar gängbrott och våld i vårt samhälle. Det är dags att bryta våldsspiralen och återta kontrollen över våra gränser.

Min uppfattning är, att resultatet av en stark tullverksamhet inte bara bidrar till ökad säkerhet för alla, utan en nödvändighet för en mer effektiv brottsbekämpning.

Det är hög tid att vi alla inser detta om vi ska nå framgång med att bekämpa denna eskalerande våldsspiral, som snurrar allt fortare för varje dag.

Daniel Ekblad (S)
Örebro