NYHET

Carina Oskarsson, ordförande Socialdemokraterna Örebro kommun

Regeringens folkbildning räcker inte till för alla

Än en gång bekänner Sveriges regering färg med det senaste beslutet om att strypa anslagen till studieförbunden. Som en första insats minskar anslaget med 250 miljoner under 2024, i nästa steg med 350 miljoner och ett sista steg med 500 miljoner kronor. Stanna upp och fundera över hur mycket folkbildningen skulle kunna göra för 1 100 miljoner kronor. Det är en hiskelig siffra som studieförbunden inte får ta del av.

Studieförbunden ger bland annat pengar till fritidsgårdar och till utbildningar. Idag finns det tio studieförbund som tillsammans erbjuder över 100 000 studiecirklar och mer än 175 000 kulturprogram per år. Det är många människor som berörs av studieförbundens verksamheter. Att dra in en sådan stor summa är orimligt. Det är en summa pengar som skulle kunna ge många personer chans till fortbildning. Ser vi på detta med krassa ögon inser man snabbt att de framtida bidragen till studieförbunden inte kommer att räcka till att erbjuda ett sådant stort utbud av bildning.

Alla har rätt till kompetensutveckling oavsett om den sker på fritiden eller inte. Detta är något som studieförbunden jobbar aktivt med. Alla människor har rätt att bygga på sin kunskapsbas för att dels växa som person såväl som att ta chansen att kompetensutveckla sig på fritiden om inte tillfälle ges på arbetsplatsen. Personer som står utanför arbetsmarknaden får möjlighet att läsa sig till kompetens som gör att de lättare kan komma tillbaka till arbetsmarknaden.

Historiskt sett har studieförbunden, socialdemokratin och fackförbunden arbetat nära för att upplysa arbetarna om deras rättigheter, så att de på så vis kunde organisera sig och kräva förändringar på sina arbetsplatser.

Varför gör regeringen detta? Är det för att stoppa arbetarklassen från att utbilda sig eller stoppa de som inte klarar av att studera enligt den traditionella studieformen en chans till vidareutbildning? Eller är det för att finansiera skattesänkningar till medelklassen? Frågorna är många, men en sak är klar, de stora förlorarna är de som står längst ifrån de traditionella studieinstanserna.

För oss socialdemokrater är det viktigt att studieförbund och folkhögskolor får rätt förutsättningar för att utvecklas och inte motarbetas som regeringen gör nu. Med minskade anslag som slår hårt mot studieförbundens verksamheter ser vi socialdemokrater att detta är det fel väg att gå för samhällsutvecklingen. Inflationen har fortfarande ett grepp om ekonomin och prognoser visar att långtidsarbetslösheten kommer att öka.

Konsekvenstänkande hos regeringen lyser med sin frånvaro. Personer som i dag står långt från arbetsmarknaden kommer att stå ännu längre ifrån med det rådande beslutet. Tröskeln att kunna ta sig tillbaka höjs ännu mer och kan bli omöjlig att kliva över för en del personer.

Slaget mot folkbildningen är ett led i att urholka utbildningssystemen som finns i vårt samhälle och är ett hårt slag mot kulturen. Det finns en bredd. Detta dråpslag drabbar främst människor som bor på landsbygden eller de som inte har råd att gå på dyra privata utbildningar.

Det här blir ett slag mot demokratin och allas rätt till att få ta del av kunskap och bildning. De personer som har lättare att ta till sig kunskap via tal istället för text kommer att undanskuffas. Dessutom blir det ett slag för glesbygden, där hjärtat i samhället är biblioteken och deras utbud. Studieförbunden har nära samarbeten med många bibliotek med föreläsningar som är gratis och öppna för allmänheten. Detta är ett led i att folkbilda och sprida kunskap till alla medborgare. Det är här som kunskapen inhämtas och relationer byggs. Med mindre slantar i föreningskassan är det inte säkert att fortbildningsarbetet kan leva kvar i samma utsträckning.

Vi socialdemokrater tror på allas rätt till utbildning oavsett om den sker för eget nöjes skull eller för att bygga på sin kunskapsbas.

Carina Oskarsson
ordförande Socialdemokraterna Örebro kommun