NYHET

Bild över Örebro

250 nya jobb i stadskärnan

Under 2022 ökade den totala omsättningen i Örebros stadskärna med 17 procent. Det är 6 procent mer än i jämförbara större stadskärnor. Bäst gick det för hotellnäringen som ökade sin omsättning med hela 50 procent. Det visar rapporten Cityindex som är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research.

Omsättningssiffrorna för 2022 visar att våra svenska stadskärnor har återhämtat sig och passerat 2019 års omsättningsnivåer. Den höga omsättningsnivån är positiv när vi nu står för en ny utmanande tid, men den förklaras också till viss del av prisökningar och inflation.

Under 2022 ökade omsättningen i Örebros stadskärna med 17 procent inom beklädnad, 15 procent inom kommersiell service, som består av exempelvis frisörer, skönhetssalonger, kemtvätt och skräddare, och tolv procent inom segmentet hem och fritid. Även restaurangerna hade en positiv utveckling med 23 procent i ökad omsättning. Allra bäst gick det för hotellen som ökade med 50 procent från föregående år. För dagligvaruhandeln var ökningen 6 procent, vilket är ett par procent mer än i jämförbara större städer.

Den totala omsättningsökningen i Örebros stadskärna landande på 17 procent viket motsvarar 569 miljoner kronor. Totalt spenderades drygt 3,8 miljarder kronor i stadskärnan. Sammantaget innebär det att man hämtat igen och passerat omsättningsnivåerna innan pandemin. Den positiva utvecklingen har lett till att närmare 250 arbetstillfällen har skapats och 240 av dem är inom hotell- och restaurangnäringen.

Om Cityindex

Cityindex är en nationell rapport som beskriver omsättningsutvecklingen för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service i Sveriges 104 stadskärnor det senaste året. Rapporten är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research. Projektet utgår från en enhetlig definition av stadskärnor, som baseras på befolkningstäthet och förekomst av kommersiell service, vilket gör resultaten jämförbara över tid och mellan landets olika stadskärnor.