NYHET

Örebro kommun behåller och utvidgar Ren arena

Madelene Spinord Semenets, ordförande Kultur- och fritidsnämnden.

Örebro kommun har under våren utvärderat konsekvenserna av beslutet om Ren arena i Idrottshuset. Kultur- och fritidsnämnden har nu beslutat att fortsätta med Ren arena och även utvidga det till att gälla fler arenor.

Sedan 2021 ska hallarna i Idrottshuset i Örebro vara fria från reklam på obokad tid, så kallad ”Ren arena”. Principen innebär att föreningarna har ensamrätt och full exponering under sina matcher, genom att nyttja hallens utrustning för reklam eller sätta upp egen mobil reklam.

Eftersom det inkommit synpunkter om Ren arena har Örebro kommun lyssnat på föreningarna och utvärderat vilka konsekvenser beslutet gav. Utvärderingen har tittat på följderna av att behålla beslutet som det är i dag, utvidga det till att gälla fler anläggningar eller helt riva upp beslutet. Alla föreningar som bokar tider i Idrottshuset har bjudits in att lämna synpunkter, både via dialogmöte och enkät. Även konsekvenser för berörda medarbetare i Idrottshuset har undersökts och en omvärldsanalys bland andra kommuner har gjorts.

De tre alternativen har både för- och nackdelar enligt undersökningen. Grundtanken med Ren arena är att alla föreningar oavsett storlek eller serietillhörighet ska få samma möjlighet till annonsering. Reklamintäkter är en viktig intäkt för föreningarna och detta är ett sätt att ge alla föreningar samma chans till att få sponsorpengar.

Utvärderingen visar att vissa föreningar upplever att fasta reklamplatser är lättare att sälja och enklare att hantera, medan andra föreningar är väldigt nöjda med beslutet och har kunnat ökat sina sponsorintäkter tack vare Ren arena.

– Nämnden har fattat beslut utifrån förvaltningens förslag. Vi är medvetna om att vi inte kan fatta ett beslut som gör alla nöjda, men utvärderingen visar att det positiva överväger och att utvidga Ren arena skapar en likvärdighet i kommunen, säger Madelene Spinord Semenets (S), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Den 23 oktober togs beslutet i Kultur- och fritidsnämnden om att Ren arena behålls i Idrottshuset samt utvidgas till fler arenor som är bokningsbara både för allmänheten och föreningar. Det är ett led i att göra så att det blir likvärdigt för alla.

Ännu är arbetet inte klart med vilka arenor som kommer att omfattas av Ren arena. Ett första steg i arbetet är att inventera hur det ser ut idag med fast reklam samt föra en dialog med föreningarna. Dessutom kommer det att göras en plan på när Ren arena ska införas och planen kommer anpassas för respektive anläggning.