NYHET

Avdrag som förstärker klyftorna

Daniel Ekblad, Socialdemokraterna Örebro.

Regeringen har lagt fram ett förslag om att höja ROT- och RUT-avdragen från dagens 50 000 kronor till 75 000 kronor från den 1 juli 2024. Enligt SVT har finansminister Elisabeth Svantesson (M) och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) nyligen presenterat detta förslag.

Jag finner det förvånande över hur denna åtgärd ska gynna hushåll som för närvarande står inför en ekonomiskt tuff situation med stigande räntor och matpriser. Många tvingas nu använda sina besparingar för att få ekonomin att gå ihop, och i det ljuset verkar detta som ett försök att gynna höginkomsttagare, något som i förlängningen kan leda till ännu större ekonomiska klyftor i vårt samhälle.

Svantesson påstår att detta steg tas för att inte låta RUT-avdraget tränga undan viktiga investeringar i renoveringar för hushållen. Men vilka renoveringar syftar hon på? Gäller detta den ensamstående föräldern med två barn? Som varannan vecka kämpar för att få ekonomin att gå ihop och även ställer upp med övertid för sin arbetsgivare bara för att ha råd med barnens fritidsaktiviteter? Skulle hens renoveringsplaner bli försenade om ROT- och RUT-avdragen inte höjs?

Eller talar vi om hushållen vars inkomst ligger över medelinkomsten, som enligt SCB för år 2022 är 37 100 kronor? Att dessa hushåll skulle behöva avstå från hantverksarbeten, städhjälp och barnpassning på grund av avdragsbegränsningar verkar som ett lyxproblem tycker jag. Vi måste komma ihåg att de ekonomiska klyftorna i Sverige har ökat snabbare än i något annat västland sedan början av 1990-talet, enligt OECD:s granskning.

Av dessa skäl anser jag att höjningen av ROT- och RUT-avdragen är fel väg att gå. Den kommer bara att öka de ekonomiska klyftorna i samhället och bidra till ökad segregation, där utanförskap och socioekonomiskt uppdelade bostadsområden blir allt vanligare. Dessutom finns det inga tydliga bevis på att fler arbetstillfällen kommer att skapas genom att höja ROT och RUT-avdragen. Däremot har tidigare kontroller från Skatteverket avslöjat att vissa försöker utnyttja systemet för att få avdrag för arbete som egentligen inte borde räknas som sådant, vilket leder till missbruk av bidragssystemet.

Med tanke på de ekonomiska utmaningar många hushåll står inför bör regeringen tänka om och överväga alternativa sätt att stödja dem, istället för att fördjupa de redan befintliga klyftorna i samhället.

Daniel Ekblad (S)