NYHET

Medborgardialog och fotoutställning på Olof Palmes torg

Kemal Hoso, kommunalråd med rotelansvar samhällsbyggnads

Kom och tyck till om framtida förändringar och ombyggnationer på Olof Palmes torg. Det finns även en fotoutställning som visar torgets historia.

Lördag 2 september kl. 10–14 finns möjlighet att träffa politiker och tjänstemän från Örebro kommuns miljö- och stadsbyggnadsförvaltning. Under medborgardialogen är alla välkomna att dela sina tankar och idéer om hur Olof Palmes torg kan utvecklas för att bli en ännu mer levande och trivsam plats i Örebro. Syftet med dialogen är att fånga upp hur medborgarna ser på torget och trygghet.

– Örebro ska ha en attraktiv stadskärna och då behöver vi titta på hur våra platser fungerar och ha en dialog med örebroarna om vad som kan bli bättre, säger Kemal Hoso (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och ordförande i Markplanerings- och exploateringsnämnden.

Kommunen har granskat Olof Palmes torg och ser att det finns behov av utveckling på platsen. Därför vill vi nu ta reda på hur örebroarna upplever platsen idag. Innan vi tar fram konkreta förslag är det viktigt att få ta del av örebroarnas tankar.

Under september kommer även en fotoutställning att visas på torget, där örebroarna får ta del av bilder från förr som skildrar torgets kulturhistoriska värde. Fotoutställningen är ett samarbete mellan Örebro kommun och City Örebro och pågår 2 september till 1 oktober. Förhoppningen är att utställningen ska väcka minnen och berättelser hos örebroarna och uppmuntra till samtal om så väl torgets historia som hur platsen upplevs idag. Torget kommer fortsatt ha en viktig roll som mötesplats i Örebros framtida stadskärna, något som man nu vill ha in fler idéer om.

Både allmänhet och media är välkomna att delta på dialogen och utställningen.

Flera möjligheter att tycka till

Medborgardialogen hålls lördag 2 september kl. 10-14, men kommer även finnas tillgänglig digitalt fram till 1 oktober på orebro.se/dialog.

Tyck till här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.