NYHET

Vi står upp för allas lika värde

Jennie Jensen, ordförande HBTQ+Socialdemokrater Örebro län

Vi lever i en tid när auktoritära makter växer och graden av demokrati i världen sjunker. Detta slår hårt mot mänskliga rättigheter och vi ser hur allt fler länder i vår närhet går bakåt när det kommer till hbtq+rättigheter. Hbtq+personer skammas offentligt på sociala medier av politiker med stora plattformar och jakten på hbtq+personers rättigheter har aldrig varit så stor som nu. Vi socialdemokrater vägrar att ställa oss tysta och se på när föraktet försöker vinna mark och ta makten.   

I vår globala värld ekar orden snabbt på sociala medier över hela världen och får stor genomslagskraft. Några få röster får stor uppmärksamhet för sina förtryckande och förnedrande ord. När kommer hatet att ta slut? Varför är de så rädda för det som är annorlunda?  

I en värld präglad av olikheter och mångfald är det av yttersta vikt att vi strävar efter ett samhälle där alla individer kan leva sina liv utan rädsla för diskriminering och förtryck. Vi socialdemokrater tror på allas lika värde och att olikheter berikar och inte stjälper. Att ifrågasätta dragqueens som vill läsa sagor för barn är under all kritik. När ledande politiker spottar ur sig ord som att Pride legaliserar pedofili, måste vi ta diskussionen. Därför är det extra viktigt att fira Pride och visa att det finns människor som står upp mot föraktet och visar solidaritet med våra regnbågsfärgade vänner.  

NerikePride närmar sig och vi välkomnar denna årliga påminnelse om mänskliga rättigheter och allas lika värde. Det är ett tillfälle att fira allas rätt att älska den en vill och det är även ett bra tillfälle att belysa de problem som är aktuella.

Kampen för hbtq+personers rättigheter har med stor framgång drivits av socialdemokratin. Vi är ständigt beredda att öka friheten och rättigheterna för alla att delta på lika villkor i det demokratiska samhället. Men ännu återstår mycket arbete. 

Det är av yttersta vikt att det finns reglerat att kommunen ska genomföra arbete för att främja livs- och hälsovillkor för alla hbtq+personer, ung som gammal.  

Alla hbtq+personer ska ha lika möjligheter som andra att utbilda sig, arbeta och leva i trygghet. För att det ska bli verklighet krävs medvetna insatser för att motverka fördomar, okunskap och hbtq+fientlighet. Som stöd för dessa insatser behövs en större kunskap hos de som dagligen möter våra medborgare samt en lagstiftning som ger ett heltäckande skydd - samma skyddsnivå som andra diskrimineringsgrunder. 

Det är vårt ansvar som socialdemokrater att aktivt stödja och försvara hbtq+rättigheter och fortsätta att skapa en inkluderande och rättvis samhällsstruktur för alla. Vi socialdemokrater står i alla sammanhang upp för människovärdet och kräver krafttag mot de hatbrott som begås på grund av rasism, främlingsfientlighet eller hets mot hbtq+personer. Alla har rätt att leva i ett tryggt samhälle oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning.  

Jennie Jensen
Ordförande HBTQ+Socialdemokrater Örebro län