NYHET

En trygg start i Örebros skolor

Två barn tittar i en lärobok

Skolstarten närmar sig och vi hoppas att alla barn och unga haft ett bra sommarlov. Vi hoppas även att all personal inom skolan kunnat njuta av en fin sommar och är redo för att starta igång höstterminen.

Oavsett om du ska börja förskolan, tar steget upp till grundskolan eller börjar på gymnasiet är vi i kommunledningen i Örebro fast beslutna att säkerställa en trygg skolstart för våra barn och ungdomar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla barn kan må bra och utvecklas utifrån deras egen förmåga.

Alla barn ska ha förutsättning att lyckas och ingen ska lämnas utanför. Därför arbetar vi för att skapa en trygg och inkluderande skolgång där barnen känner sig sedda och värderade. En viktig del i vårt arbete är att möta elever med särskilda behov genom att erbjuda rätt stöd i rätt tid. Under 2023 har vi också gett uppdrag att NPF säkra kommunens förskolor och grundskolor. Det innebär att vi ska se över och anpassa både miljö och undervisning till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I det arbetet är även samarbetet med vårdnadshavare en väldigt viktig del.

Vi vet att avgörande för en god och fungerande skola och förskola är engagerade och kvalificerade pedagoger och skolpersonal. Vi behöver därför arbeta för att behålla och rekrytera kompetent personal, bland annat genom att erbjuda en god arbetsmiljö. Vi tror på god kommunikation, en stödjande ledning och möjlighet till dialog. Vi vet också att barnens trivsel i skolan påverkar både närvaro och motivation för lärande. Därför har vi tydliga politiska mål om att inte tolerera kränkningar och mobbning.

Alla skolor ser olika ut, och alla barn har olika förutsättningar. För att möta olika behov och skapa möjlighet till en likvärdig skola kommer vi med fokus på våra barns bästa, säkerställa att de resurser vi har används där de behövs som mest. Vi kommer också att underlätta för skolverksamheten på landsbygden och se till att även mindre skolor får tillräckligt stöd, även när elevantalet minskar. Dessutom kommer vi att skapa en struktur och ett arbetssätt för samverkan mellan gymnasieskolan och grundskolan för att stötta elever som riskerar att inte nå behörighet till gymnasiet.

Vi är medvetna om att skolstarten kan vara en tid av oro och förväntan, både för elever och föräldrar. Vi som kommunledning vill därför vara tydliga med vår strävan att skapa de bästa förutsättningarna för en fungerande skolgång. Vi kommer fortsätta att prioritera utbildning, trygghet och inkludering för våra barn och elever, och vi kommer att göra allt vi kan för att stödja dem i deras lärande och utveckling.

Tillsammans kan vi göra skillnad för våra barn och ungdomar. Vi ser fram emot en spännande och givande skolstart och lovar att fortsätta arbeta för att ge alla barn förutsättning att lyckas.

Jimmy Nordengren (C), kommunalråd med rotelansvar för förskola och skola.

Jonas Håård (S), ordförande för grundskolenämnden

Emelie Jaxell (M), vice ordförande i grundskolenämnden