Gå till innehåll

Vi tar ansvar för att minska utanförskapet

Studenter runt ett bord

Den här kommunledningen tar arbetsmarknads-, försörjnings- och utbildningsfrågorna på stort allvar. Det är genom utbildning som vi kan få fler i arbete och lösa de demokratiska utmaningarna. Genom effektiva arbetsmarknadsinsatser minskar vi arbetslösheten i kommunen. Vårt mål är att ge ungdomar bättre förutsättningar i skolan, möta arbetsmarknadens kompetensförsörjningsbehov och minska utanförskapet i Örebro. Vi genomför en rad insatser som möjliggör detta redan i år.

I sommar erbjuder kommunen 1 750 ungdomar feriepraktik, inklusive de ukrainska flyktingar som befinner sig i samma åldersgrupp. Det är en viktig del i att ungdomar ska få ta sitt första steg in på arbetsmarknaden. Genom dessa jobb är ungdomar i Örebro kommun garanterade att få sin första arbetslivserfarenhet. Under våren har även Gymnasie-och arbetsmarknadsnämnden beslutat att öppna upp SFI-undervisningen (svenska för invandrare) i kommunen för de ukrainska flyktingar som befinner sig i Örebro kommun. På detta sätt kan vi se till så att fler får möjlighet att etablera sig i samhället och sedan i nästa steg etablera sig på arbetsmarknaden.

Vi ser till att möta arbetsmarknadens kompetensförsörjningsbehov genom att både prioritera upp våra yrkesutbildningar på gymnasiet samtidigt som vi fortsätter att bygga ut våra Yrkesvux-utbildningar på Komvux. På så sätt ser vi till att fler av våra örebroare får verktyg för att snabbt komma ut på arbetsmarknaden och möta de utmaningar som både privata företag och det offentliga har när det handlar om att hitta medarbetare med rätt kompetens.

Det ekonomiska läget i samhället är en stor utmaning men vi har en fortsatt låg arbetslöshet i riket, och personer lyckas ta sig ur arbetslöshet och utanförskap. Vår ambition är att nyttja den positiva trenden på arbetsmarknaden genom att erbjuda utbildning och ställa krav på personer som erhåller försörjningsstöd.

Den här kommunledningen kommer fortsätta att jobba stenhårt med att behålla hög måluppfyllelse på gymnasiet, bryta segregation och utanförskap och se till att företag får förutsättningar att växa och frodas i vår stad. Vi ser och erkänner de utmaningar som finns i kommunen och jobbar resultatinriktat för att åtgärda dem.

Maria Haglund (M), kommunalråd och rotelansvarig för Samhälle- och arbetsmarknad

Christopher Hedbom Rydaeus (M), ordförande i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Marie Brorson (S), 1:e vice ordförande i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C), nämndansvarig för Centerpartiet i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden