NYHET

Byggaktör tilldelas mark i Tamarinden

Bild över Tamarinden

Under våren har Örebro kommun sökt en byggaktör som vill bygga bostäder på två tomter i Tamarinden. Markanvisningen är nu klar och det är Peab Bostad som tilldelas marken.

– Peabs förslag har visat på styrkor såsom en stark genomförandeförmåga samt kollektivboende och radhus, vilket är boendeformer som inte finns i Tamarinden sedan tidigare. De har även visat på en intressant gestaltning som anspelar på projektets hållbarhetstänk och det självklara huvudfokuset i projektet är samverkan med övriga byggaktörer för att kunna producera, lagra och dela energi, säger Kemal Hoso (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Örebros nya bostadsområde Tamarinden i Sörbyängen planeras för att bli en hållbar och smart stadsdel där vi skapar förutsättningar för människor att mötas och där husen delar energi. Här ska fem aktörer bygga 800 bostäder fördelat på 10 fastigheter. Området karaktäriseras av nytänkande och innovation och är ett viktigt steg i riktningen mot klimatneutralitet.

Nästa steg i utvecklingsfasen av Tamarinden är att göra en förstudie tillsammans med Peab för att säkerställa hur byggnaderna på tomterna ska se ut. Preliminär byggstart beräknas till andra kvartalet 2024.

Hela Tamarindenområdet beräknas vara klart 2026-2027. Läs mer om Tamarinden på orebro.se/tamarinden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.