NYHET

Allt fler elever får gymnasiebehörighet

Jonas Håård ordförande i grundskolenämnden

Årets betygsresultat för årskurs 9 visar att 77 procent av eleverna i de kommunala högstadieskolorna är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram.

Från höstterminen till vårterminen har det skett en positiv förflyttning gällande elevernas resultat. Flera skolor har en positiv trend för ökad behörighet. Förvaltningens systematiska kvalitéts- och utvecklingsarbete är en viktig faktor för det fortsatta arbetet med att höja andel behöriga till gymnasieprogram.

Än finns det kvar utmaningar med likvärdigheten inom och mellan skolorna och 2023 skiljer det 27% mellan den skola med högst andel behöriga till gymnasiet jämför med den som har lägst andel. De elever som inte nått behörighet till gymnasieskolan har erbjudits lovskola. Det ger dem en möjlighet att uppnå målen och kunna börja på gymnasiet i höst. Tidigare lovskola har höjt behörigheten 2-3%.

Betygsresultat årskurs 9

Eleverna i de kommunala grundskolorna har höjt sina kunskapsresultat från årskurs 8 till årskurs 9. De har även höjt sina betyg under vårterminen 2023, jämfört med höstterminen 2022. 77 procent av eleverna är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Det är en procent fler än förra året.

-        Vi gläds åt att vi ser en positiv trend och att allt fler elever får behörighet till gymnasiet. Vi kommer att behöva fortsätta att jobba för ökad likvärdighet i Örebro kommuns grundskolor och förbättra tidiga insatser för läsa, skriva och räkna så fler kommer bättre förberedda till högstadiet, säger Jonas Håård ordförande grundskolenämnden.

Andel behöriga* elever årskurs 9:

År 2023: 77 procent

År 2022: 76 procent

År 2021: 77 procent

År 2020: 76 procent

*Behörig innebär att eleven har godkänt betyg i engelska, matematik, svenska/SVA samt ytterligare minst fem ämnen.