NYHET

Prisats för jämställdhetsarbetet

Madelene Spinord Semenets ordförande i Fritidsnämnden

Nu är det dags för TNT, Teknik–Naturvetenskap–Tjejer, igen. För fjortonde året i rad står den kommunala teknik- och entreprenörskapsskolan Komtek, tillsammans med Tullängsgymnasiet och Teknikcollege, värd för tre teknikdagar som riktar sig till hundra unga tjejer och ickebinära i årskurs 7 och 8. I samband med teknikdagarna uppmärksammas även Komteks 20-årsjubileum.

TNT är en banbrytande satsning där teknikintresserade tjejer och ickebinära ungdomar inom Örebro kommun får möjligheten att utforska spännande utmaningar inom robotik, interaktivt skapande, bygga användbara elektronikprylar, kreativ programmering, design och hållbarhet samt laborera i ett kemilabb. Det unika med dessa teknikdagar är att deltagarna själva får välja vilka områden de vill utforska och med teknikens hjälp blir möjligheterna gränslösa!

TNT vänder sig endast till tjejer, eftersom de är i minoritet på de tekniska utbildningarna. Detta är ett led i att få upp intresset för utbildningen samt för att locka fler tjejer till en mansdominerad arbetsmarknad. Dagarna är kostnadsfria tack vare finansiering från engagerade teknikföretag inom Region Örebro län. Det faktum att TNT enbart riktar sig till tjejer är en medveten strategi för att bryta den ojämna fördelningen mellan könen inom tekniska utbildningar.

-          TNT är ett viktigt initiativ som är unikt. Det är en plats där unga tjejer och ickebinära kan träffa andra med samma intresse och inse att de inte är ensamma om att vara intresserade av teknik. Jag hoppas att många känner inspiration och söker sig till teknikprogrammet, säger Madelene Spinord Semenets ordförande i Kultur- och Fridsnämnden.

Bidrar till att fler tjejer studerar teknik

Statistik från Tullängsgymnasiet visar att fler tjejer väljer att studera teknik vid Tullängsgymnasiet. 2008 året innan TNT startades var det 8 tjejer som sökte till teknikprogrammet, sedan TNT:s start har intresset för att studera teknik succesivt ökat. 2009 sökte 29 tjejer till programmet och sedan dess sker det en årlig ökning. En bidragande effekt till att intresset ökar kan vara att TNT genomförs i Tullänggymnasiets lokaler. Det bidrar till att sänka tröskeln för att fler tjejer ska välja att söka till deras teknikprogram.

Hyllat initiativ

För sin framstående insats i arbetet för jämställdhet mottog Komtek Örebro läns jämställdhetspris 2022 för deras initiativ TNT. Denna utmärkelse är ett erkännande för deras målmedvetna arbete för att skapa en mer inkluderande och jämställd framtid inom tekniksektorn. Juryns motivering löd:

“Komtek Örebro har med ett långsiktigt och gediget engagemang arbetat för att bryta traditionella könsroller och öka flickors teknikintresse genom projektet Teknik Natur Tjejer. Med kreativitet, gemenskap och målmedvetenhet har Komtek Örebro under lång tid gett hundratals unga tjejer och ickebinära i Örebro län möjligheten att upptäcka och skapa kul teknik i en trygg miljö.”

-          Det är otroligt roligt att Komtek belönats för sitt arbete med jämställdhet. Idag finns det inte så många platser där endast tjejer och ickebinära kan utöva sitt teknikintresse. Här är alla med på sina villkor och kan känna sig trygga utan att behöva klä sig i stereotypa könsroller, fortsätter Madelene Spinord Semenets.