NYHET

Vi tilldelar en av de största markanvisningarna i Örebro

Kemal Hoso kommunalråd med rotelansvar för samhällsbyggnadsfrågor

Under måndagens kommunfullmäktige den 12 juni beslutades det att Örebro kommun tilldelar en markanvisning på cirka 30 hektar till Epiroc. Det är för att de ska kunna etablera ett test- och kompetenscenter i Örebro.

Det är en av de största markanvisningarna som har gjorts i Örebro. Flera faktorer gör markanvisningen unik förutom att det är den största satsningen som Örebro har gjort är den dessutom unik med den verksamhet som Epiroc kommer att bedriva. Epirocs verksamhet kommer att ske både ovan och under jord.

-       Det är otroligt viktigt att vi kunde genomföra det här. Att Epiroc väljer att etablera sig här är viktigt för Örebros framtid och attraktivitet. Det sänder ut signaler till näringslivet att Örebro kommun är en logistiskt sett bra plats att etablera sig på. Epirocs verksamhet innebär nya arbetstillfällen samt nya invånare till Örebro, säger Kemal Hoso kommunalråd med rotelansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Platsen som avses ligger ett par kilometer från Örebro, öster om Munkatorp längs E18/E20. Den är noga avvägd för att kunna möta de framtida behov som kan ställas på verksamheten, bland annat kan det röra sig om framtida teknologier och produkter samt öka verksamhetens effektivitet och innovationskraft.

Under våren har Epiroc påbörjat olika utredningar för att undersöka markens lämplighet för etableringen, till exempel genom geotekniska undersökningar och kartläggning av befintliga naturvärden. Utredningarna kommer att fortsätta under de närmaste åren.

Nu startar kommunen arbetet med att ta fram en detaljplan för området, som preliminärt beräknas vara färdig i början av 2025. Detaljplanen avser ett område på cirka 50-60 hektar, vilket gör det möjligt för fler verksamheter att etablera sig i området. Synpunkter från allmänheten och boende i området kommer att samlas in.

När en detaljplan är beslutad ska infrastruktur byggas i området och därefter kan en byggnation starta, under förutsättning att bygglov och andra tillstånd är beviljade.