NYHET

Oppositionens enade front om Ölmbrogården faller platt

Exempelbild

I en debattartikel, NA 21 maj, väljer oppositionsföreträdarna från Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet att motsätta sig beslutet att flytta Ölmbrogårdens vård- och omsorgsverksamhet till nya lokaler på Väster.

Att vara emot svåra politiska beslut är lätt. Att enas kring motståndet mot en kommunledning som tar ansvar för ekonomin är inte svårt. Svårt är dock att presentera alternativ.

Läser man debattartikeln får man intrycket att de fyra partierna är överens om hur saker och ting bör vara. Men skrapar man lite på ytan ser man att så inte är fallet.

Vänsterpartiet har i opposition satt valfrihetssystemet som den främsta boven i äldreomsorgen ekonomiskt. Liberalerna och Kristdemokraterna vill ha mer valfrihet och privatiseringar. Miljöpartiet och Vänsterpartiet tycker också att stödet till flygplatsen borde slopas, men det tycker inte Kristdemokraterna och Liberalerna. Det är också värt att notera att när kommunledningen presenterade vårt förslag till budget för 2024 gick Liberalerna ut och sa att skolan bör fredas mot besparingar. Lovvärt så klart, men det innebär i klartext ännu högre besparingar inom äldreomsorgen.

Därför faller själva andemeningen i debattartikeln platt. Oppositionen saknar alternativ och trovärdighet när de säger nej till att flytta Ölmbrogårdens verksamhet. Deras debattartikel innehåller inte ett enda alternativ till att minska kostnaderna inom äldreomsorgen. Här kan de inte komma överens. Var och en lovar de mycket till allt och alla. Tillsammans blir det ett sammelsurium av tomma ord.

Frågan om att flytta Ölmbrogårdens verksamhet måste sättas in i ett sammanhang. Äldreomsorgen i Örebro har länge varit dyrare än i jämförbara kommuner, samtidigt som den i många år också har gått med stora underskott. Örebro och hela kommunsverige står dessutom inför en stor demografisk utmaning när allt fler blir allt äldre. Att skapa en vård- och omsorg med hög kvalitet och kostnadskontroll kommer att kosta när vi blir många fler som behöver vård, speciellt nu när priser och löner ökar kraftigt.

Ölmbrogården är ett vård- och omsorgsboende med plats för 32 personer, men som endast varit belagt till hälften med fastboende i många år. Det har också i många år varit svårt att rekrytera vikarier till boendet när ordinarie personal inte kan jobba. När nu köket i vård- och omsorgsboendet stod inför en dyr renovering som skulle öka hyreskostnaderna med 25 procent blev beslutet att flytta verksamheten nödvändigt att fatta.

Det är inget enkelt eller roligt beslut att fatta, men nödvändigt. Vi förstår fullt väl de som är arga och ledsna i Ölmbrotorp; både de som jobbar på boendet, de som bor där idag och deras anhöriga.

Kommunledningen i Örebro tar ansvar i en tuff tid och vi gör det för att säkra välfärden på både lång och kort sikt. Vi vill uppmana örebroarna och de i Ölmbrotorp att skärskåda oppositionens argument.

Kommunledningen

John Johansson (S), Kommunstyrelsens ordförande

Anders Åhrlin (M), Kommunstyrelsens vice ordförande

Jimmy Nordengren (C), Kommunalråd