NYHET

Karlslunds stall blir verklighet

Bild på hästar och en pojke klappar den ena hästen på nosen. På bilden står det nytt stall blir verklighet och i det högra översta hörnet står det starkare tillsammans och Socialdemokraternas ros.

Idag onsdag den 31 augusti tas det första spadtaget på Karlslunds nya stall. Förutom att det byggs ett nytt stall kommer även den befintliga ridanläggningen att få en del förbättringar. De nya förbättringarna kommer att beröra att både hästar, ridskoleelever och personal får en bra arbetsmiljö.

Ridskolan i Karlslund är en av Sveriges största med drygt 1 000 medlemmar och 40 000 uppsittningar per år. Satsningen på ett nytt stall i Karlslund är ett led i att göra resursfördelningen inom idrotten mer jämställd samt att ge fler barn och unga möjlighet till en attraktiv fritid.

På plats på onsdag finns bland annat fritidsnämndens ordförande Jonas Håård (S).

Ambitionen är att det nya stallet och åtgärderna i befintliga byggnader ska vara klara under 2023/2024. Dessa åtgärder planeras:

  • nybyggnation av stall
  • övergång från spiltor till boxar i det större ridskolestallet
  • iordningställande av en karantänsde
  • andra mindre åtgärder såsom ventilation, utgödsling och omklädningsrum