Gå till innehåll

Ullis Sandberg meddelar att hon inte kandiderar ännu en mandatperiod

Ullis Sandberg har i knappt 5 år arbetat som kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsområdet och har nu meddelat partiet att hon inte kandiderar till uppdraget ännu en mandatperiod.

Som kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsområdet har Ullis arbetat med fysisk utveckling av Örebro, ett mer hållbart och klimatsmart samhälle i ett växande Örebro. Exempel på detta är förutsättningar för en mer effektiv kollektivtrafik, smarta energilösningar i bostadsområdet Tamarinden och utveckling av naturreservat och lekotoper.

– En fråga som varit väldigt viktig för mig är att fortsätta arbetet med Oset och Rynningeviken. Att vi har fått till ett samlat grepp för utvecklingen av Hjälmaren, både inom vår egen kommun men samverkan med andra är väldigt roligt, säger Ullis Sandberg.

Ett annat prioriterat arbete de senaste åren har varit att få till ett strukturerat arbete för att identifiera underhållsbehov och arbeta systematiskt med underhållsplaner för offentlig miljö, detta har bland annat resulterat i en stor satsning på belysningsunderhåll.

– Jag vill rikta ett stort tack till mitt parti och de örebroare som gett mig mandat och stöttning i mitt arbete. Alla kompetenta och kreativa tjänstemän som varje dag arbetar för att vi ska få ett bättre Örebro kommer alltid ha en särskild plats i mitt hjärta. Alla näringsidkare som bygger bostäder, etablerar nya företag och skapar ett mer attraktivt Örebro – det är ni som gör allt möjligt, avslutar Ullis Sandberg.

Sandberg finns kvar i sin roll fram tills att det är dags för partiet att ta fram nya personer till uppdrag i Örebro kommun. Det är Socialdemokraterna i Örebro som efter valet arbetar fram nya personer till uppdrag i sina interna processer.

– Det är naturligtvis tråkigt att Ullis slutar, hon har gjort ett fantastiskt arbete i sin roll som kommunalråd. Hon har haft en tydlig vision för vad hon velat åstadkomma och har också enträget arbetat för att utveckla Örebro i den riktningen. Ullis är en trygg och tydlig ledare, en erfaren politiker med en tydlig ideologisk kompass. Självklart är det en förlust för oss socialdemokrater i Örebro. Nu kommer processen gå vidare i vanlig ordning i vårt parti när det kommer till att utse företrädare, säger Jessica Ekerbring, ordförande för Socialdemokraterna i Örebro

Presskontakt

Ellen Leijen – 076 496 82 23, ellen.leijen@orebro.se

Jessica Ekerbring – 070 -347 38 33