Gå till innehåll

Gratis mensskydd till alla elever på Örebro kommuns gymnasieskolor

Bild på mensskydd och på bilden står det gratis mensskydd till gymnasieelever. I botten ligger Socialdemokraternas logga.

Idag fattar gymnasienämnden beslut om gratis mensskydd till alla elever på Örebro kommuns gymnasieskolor under hela året.

En av anledningarna till varför Örebro kommuns gymnasieelever erbjuds gratis mensskydd är att mens inte är valbart och det medför extra kostnader för kvinnor. Mensskydd har under de senaste åren blivit en del av jämställdhetsdebatten och det här är ett sätt att underlätta vardagen för många kvinnor.

Cirka 40 behållare innehållande mensskydd kommer placeras ut på lämpliga platser i skolorna. Påfyllning av behållaren sker i samband med övrig städning av lokalerna.

– Att öka tillgängligheten och kostnadsfritt få tillgång till mensskydd för unga kan bidra till att utjämna skillnader såväl socialt som ekonomiskt. Jag tror och hoppas att det kan bidra till en tryggare vardag för våra elever säger Kent Wallén (S), vice ordförande i gymnasienämnden.

Behållarna med mensskydd är utrustade med lås och mekanisk tidsfördröjning för att undvika missbruk. Gymnasienämnden har för avsikt att med leverantör ingå avtal på en abonnemangstjänst som ökar tillgängligheten av mensskydd.

Kostnaden beräknas till cirka 145 000 kronor per år och ligger inom gränsen för direktupphandling där avtal får ingås utan krav på anbud i särskild form.