Gå till innehåll

Mona Forsberg

Mona Forsberg är kommunalråd för Jönköpings kommun med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Mona Forsberg är kommunalråd för Jönköpings kommun med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Mona Forsberg är socialdemokratiskt kommunalråd i Jönköpings kommun. Hon ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor i Jönköping.

Ansvarsområden: Frågor avseende fysisk planering, stadsbyggnadsvisionen, kommunikationer, miljö- och hälsoskydd, miljömålsarbete, räddningstjänst, VA, avfall, gata/park, fastigheter, mark- och exploateringsfrågor samt övrigt inom det tekniska området och samhällsbyggnadsområdet. Energirådgivning och konsumentfrågor samt kultur- och fritidsfrågor.

Kontaktuppgifter: mona.forsberg@jonkoping.se eller 072-573 32 69