Styrelse

Arbetarekommunens styrelse består av 9 ledamöter och 5 ersättare. Styrelsen har det övergripande ansvaret för arbetarekommunens verksamhet.

Ordförande: Mona Forsberg (ledamot VU)

Vice ordförande: Niklas Sigvardsson (ledamot VU)

Kassör: Andreas Persson (ledamot VU)

Studieledare: Annika Nordin (ersättare VU)

Facklig ledare: Edvin Jusufpahic (ersättare VU)

Medlemsansvarig: Malin Sandgren

Ledamöter: Hans-Lennart Stenqvist (ersättare VU), Anna Carlsson & Gabriel Marko

Ersättare: Vlada Dimoski, Elisabeth Kangas, Christer Sjöberg, Anders Berthling, Marianne Johansson

Styrelsen har beslutat att adjungera in: Ilan De Basso, Greger Johansson (seniorutskottet), Pelle Nordin (internationella utskottet samt SSU-klubbens ordförande.