Nämnder

Här hittar du kontaktuppgifterna till våra gruppledare i Jönköpings kommuns nämnder. Du får gärna kontakta dem om du har frågor som rör nämndens beslut eller verksamhet.

Barn- och utbildningsnämnden
Anna Carlsson, ordförande
073-816 96 42
anna.carlsson2@jonkoping.se

Kommunrevisionen
Håkan Hakeberg, 2:e vice ordförande
hakan.hakeberg@jonkoping.se

Kultur- och fritidsnämnden
Magnus Engvall, 1:e vice ordförande
073-084 08 12
magnus.engvall@jonkoping.se

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ingrid Johansson, gruppledare
ingrid.johansson1@jonkoping.se

Funktionsstödsnämnden (tidigare Socialnämnden)
Sofie Tegvall, ordförande
070-686 42 19
sofie.tegvall@jonkoping.se

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Christer Sjöberg, ordförande
070-748 84 58
christer.sjoberg@jonkoping.se

Stadsbyggnadsnämnden
Martin Karlsson, 1:e vice ordförande
072-547 54 46
martin.karlsson1@jonkoping.se

Tekniska nämnden
Lynn Carlsson, ordförande
076-893 25 05
lynn.carlsson@jonkoping.se

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Carina Sjögren, ordförande
070-897 96 89
carina.sjogren@jonkoping.se

Valnämnden
Mikael Rydberg
072-254 50 05
mikael.rydberg1@jonkoping.se

Äldrenämnden
Elin Rydberg, ordförande
072-254 50 04
elin.rydberg@jonkoping.se

Överförmyndarnämnden
Nicholas Hillergård, ordförande
nicholas.hillergard@jonkoping.se