Medlemsmöte Rosenlunds/Ekhagens S förening

Du är hjärtligt välkommen till mötet den 7 november, kl 18:00 i lokalen på Hermansvägen 74 (ingång på bortre kortsidan).

Kvällens gäst är Anna Carlsson som är ordförande i Barn och utbildningsnämnden och Carina Sjögren som är ordförande i utbildnings och arbetsmarknadsnämnden. Kom och lyssna och det finns möjlighet till att ställa era frågor. Vi i vårt område har många för-, grund-, och gymnasieskolor så därför är det extra intressant att få ta del av deras politiska arbete kring dessa frågor.

Vi kommer att sälja fika och lotter i vanlig ordning.

Väl mött.

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Hermansvägen 74 (ingång på bortre kortsidan)