Representantskap

Den 29 maj hålls arbetarekommunens representantskap i Per Brahegymnasiets matsal.

Arbetarekommunens styrelse meddelar förhinder till Expeditionen.

Ombud med förhinder kallar ersättare enligt den arbetsordning respektive s-förening har.

För att främja hållbarhet och minimera matsvinn ber vi grundorganisationerna anmäla in "tomma stolar" senast den 22 maj.

Medlemmar och icke-tjänstgörande ersättare som önskar närvara på Representantskapet som gäst anmäler detta till Expeditionen senast den 22 maj. Anmälan görs till jonkoping@socialdemokraterna.se

Behov av specialkost meddelas till Expeditionen senast den 22 maj.

Ärenden till punkten "Frågan Fri" ska vara Expeditionen tillhanda senast den 22 maj.

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Per Brahegymnasiets matsal