Kultur och Fritidsnämnden

Exempelbild

Kulturnämnden blev inför denna mandatperiod 2023 – 2026 ihop slagen med Fritiden som tidigare legat i Barn och Utbildningsnämnden. På vår sida i oppositionen finns även representanter för Centerpartiet och Miljöpartiet med. Här är våra representanter ifrån Socialdemokraterna:

Ledamöter:

  1. Mårten Mårtensson (gruppledare)
  2. Kim Grahn

Ersättarna:

3. Nils-Gunnar Snygg

4. Doris Möller

Publicerad