Motioner

Exempelbild

Här finns våra motioner och ledamotsinitiativ till nämnder och styrelser. Även motioner till Socialdemokraternas distriktskongress i november finns att söka här. Material läggs ut efterhand så återkommer gärna och ta del av vilka politiska mål vi har och vill genomföra. Klicka på den röda texten för att komma till motionerna eller initiativen.

Publicerad