Nyheter

 • Nytt program ska öka tillgängligheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning

  Stockholms stad ska vara en stad där personer med funktionsnedsättning är fullt delaktiga i alla delar i samhället. Trots många insatser finns fortsatt stora hinder för gruppen som utgör ungefär 20 procent av Stockholms befolkning. Nu uppdaterar Stockholms stad programmet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
 • Regeringen straffar Stockholm, Göteborg och Malmö med orättvis fördelning av statsbidrag för socialtjänsten

  Nyligen fattade regeringen beslut om ett nytt statsbidrag för att stödja kommunerna i omställningen till den nya socialtjänstlagen som träder i kraft under 2025. Lagen innebär att socialtjänsten skiftar fokus till ett mer förebyggande arbete och tidiga insatser. Regeringens besked är att tilldela varje kommun 650 000 kronor var för det stora omställningsarbetet som väntar. Den låga fördelningen är ett hårt slag mot Stockholms, Göteborgs och Malmös socialtjänster i omställningen till den nya lagen, som innebär en stor och välkommen ambitionshöjning för kommunernas arbete.
 • Nya stadsdelen Bromma parkstad påbörjas och avtalet för Bromma flygplats sägs upp

  Nya stadsdelen Bromma parkstad påbörjas och avtalet för Bromma flygplats sägs upp Socialdemokraterna har länge drivit frågan om att avveckla Bromma flygplats för att i stället bygga bostäder på platsen. Nu tar det rödgröna styret i Stockholm det första steget för att utveckla Bromma parkstad – en ny klimatsmart stadsdel med plats för omkring 16 000 bostäder, grönområden och arbetsplatser. Samtidigt ges beskedet att avtalet för Bromma flygplats sägs upp.
 • Blocköverskridande överenskommelse om Ekensbergsskolans framtid

  I samband med att utbildningsförvaltningen i våras genom stadens lokalförsörjningsplan föreslog en nedläggning av Ekensbergsskolan i Gröndal har frågan om skolans framtid diskuterats. På utbildningsnämndens sammanträde den 22 februari lägger det rödgröna styret och Moderaterna fram ett gemensamt beslut om att uppdra utbildningsförvaltningen att utreda en ny eller renoverad skola i Ekensberg.