NYHET

Det ska finnas idrott i hela Nacka! 

Idrott i Nacka

Idrottskapaciteten har inte byggts ut i takt med befolkningsökningen i Nacka och för oss Socialdemokrater är det viktigt att säkerställa att nackaborna kan ha en aktiv, tillgänglig och stimulerande fritid, även när vi blir fler.

För oss är en självklarhet att idrottsutrymmen måste finnas i närheten där folk bor. Idrott skapar social gemenskap, en trygg tillvaro med vuxna förebilder och en värdegrund att stå på. Den ökar välmående och ger livskvalitet.

Redan 2018 lyfte vi vår satsning idrottslyftet, en vision för att fullt ut möta dåvarande och kommande behov av idrottsutrymmen i kommunen. Vi har dock sett hur alltmer av kommunens mark har sålts till privata bolag och vi har tappat viktiga ytor som kunnat gå till idrotten.

Då lyfte vi fram att vi ville ha en ridhall i Älta, 11-spelarplaner på Sickla IP och i Jarlaberg, vidareutveckling av Myrsjöområdet för idrott, simhall i Fisksätra, utveckling av Näckenområdet och mycket mer.

Men sedan dess har vi sett Sicklavallen säljas och trots många försök från både oss och ett aktivt föreningsliv, vägrar det moderatledda styret se de behov som finns. Senast i maj 2023 valde alliansen att återigen rösta ner ett av våra förslag, som kunde ge Nacka en 11-spelarplan i Sickla.

Simhallen som kunde legat i Fisksätra blev kvar i Neglinge trots stora problem med markförhållandena, vilket resulterat i att byggherren drog sig ur och bygget av badhuset både dragit ut på tid och kostat väldigt mycket mer än planerat.

Vi är glada åt ridhuset i Velamsund. Även simhallen i Myrsjö är en bra satsningen men vi hade velat säkerställa driften i kommunal regi för att kunna erbjuda ett kommunövergripande simkort, långsiktig drift och goda villkor för alla som jobbar där. Läs mer HÄR.

När planerarna på att bygga 11-spelarplaner i Källtorp föll pga hänsyn till miljö och djurliv valde de handfallna allianspartierna att återigen ta upp ytor som de utrett tidigare och avfärdat, som Porsmossen och grusplanen vid Hellasgården.

Grusplanen vid Hellasgården skulle kunna bli en fantastik plan, men det är inte Nacka kommuns mark och dialoger har hållits med Stockholm Stad i åratal, som äger marken. Vi skulle självklart stödja en plan på platsen men återigen tittar kommunen på mark som redan från början har ytterst dåliga förutsättningar.

Porsmossen däremot är en plats där två 11-spelarplaner skulle stått klara 2020 om Moderaterna hade hållit sin löften. Detta är en plats där vi även ser att man skulle kunna göra mer än fotbollsplaner. Därför föreslog vi redan i slutet av 2020 att kommunen ska se över möjligheter att förlägga ytterligare idrottsaktiviteter i just detta område. I vår motion föreslog vi även att nya platser ska utreds för sortering av schaktmassor, snöupplag samt lagring och flisning av ris som varit en anledning till att det inte finns idrottsplan i området. Vi la även förslag om att kommunen ska titta på möjligheten att nuvarande verksamhet kan samordnas i anslutning till fotbollsplaner eller idrottsanläggning.

Vi har nu Järlahöjden framför oss och vi vill se att vi behåller och utvecklar det idottscampus som finns där idag. Vi socialdemokrater kommer alltid fortsätta kämpa för att alla Nackabors rätt till ett aktivt fritidsliv genom hela livet.