Syskonförtur i Nacka!

Inför syskonförtur i Nacka!

Är du en av dem som ofrivilligt fått dina barn placerade i olika skolor i Nacka?
Känner någon som har det eller bara anser att vi ska ha syskonförtur i Nacka?
Vi står på barnfamiljernas sida. Gör du också det?
Skriv under namninsamlingen redan idag.

 

Att få gå i samma skola som sina syskon kan bidra till ökad trygghet och bättre förutsättningar för att trivas i skolan och tillgodogöra sig utbildningen. Det handlar också om att Nackas barnfamiljer ska få vardagen att gå ihop. Den moderatstyrda alliansen vägrar utreda om syskonförtur kan införas i Nackas kommunala skolor, trots att det används i flera av våra grannkommuner.

Att ha sina barn placerade i olika skolor kan innebära att föräldrar tvingas välja vilken skolavslutning de ska gå på, då avslutningarna ofta infaller på samma dag. Att hela tiden behöva hämta och lämna barnen på olika skolor medför en stor utmaning och skapar frustration. Det är dessutom dåligt ur ett klimatperspektiv då många tvingas ta bilen för att få vardagen att gå ihop.

Vill du att Nacka ska göra som bland annat Tyresö och Stockholm och införa syskonförtur? Skriv på namninsamlingen nu!