NYHET

Farhågor kring beslut om Simhall i Myrsjö

Vi socialdemokrater välkomnar en simhall i Myrsjö, men tycker det är oansvarigt att ta beslut som dessa utan ordentliga ekonomiska jämförelser.

På kommunstyrelsen i början av februari togs beslutet att Fastighetsbolaget Hemtag ska bygga, äga och driva Myrsjö simhall i Orminge. Kommunen ska hyra hallen för 23,9 miljoner kronor om året i 33 år.

Vi yrkade i första hand på att ärendet skulle återremitteras för att kompletteras med en aktuell jämförelse på vad en simhall enligt funktionsbeskrivningen skulle innebära ekonomiskt om den byggs och drivs av kommunen själv. I andra hand yrkade vi avslag.

Som socialdemokrater tror vi att både privat och kommunalt ägande hör hemma i en bra styrd kommun. Och för att se vilket alternativ som är bäst för Nackas medborgare måste vi ha bra underlag som grund. Det som är anmärkningsvärt i detta fall är att det finns siffror på att driva simhallen i kommunal regi i fritidsnämnden, men dessa kom inte kommunstyrelsen till del. Underlaget i fritidsnämnden tyder på att en modell där simhallen uppförs och drivs i egen regi skulle bli billigare för både skattebetalarna och simhallens besökare.

På kommunstyrelsens sammanträde där beslutet togs ställde oppositionen frågor om underlaget i fritidsnämnden till styrande moderater och fick då ett svar, MEN att få viktig information på sittande möte är för sent.

Vi kommer alltid sträva efter att ta de beslut som är bäst för Nacka – utifrån de underlag som ligger på bordet.

Simhall