NYHET

För tre välfungerande akutsjukhus

Hälso- och sjukvården ska fortsatt vara i toppklass och därför fortsätter vi att utveckla våra tre akutsjukhus i länet. Socialdemokraterna gör tillsammans med Samverkan Region Jönköpings län flera investeringar på akutsjukhusen.

Nedan följer några av de beslut som är tagna i Regionfullmäktige under det första halvåret av 2023.

 

CT-labb – utökning på Ryhov

Beslut den 3 oktober om att godkänna ombyggnation av röntgenavdelningens lokaler på Ryhov. Investeringen gäller ett nytt CT-labb, vilket är en form av röntgen som kan upptäcka sjukdomar och skador. Beslutet är en investering på ca 10 miljoner kronor.

 

Nya lokaler till psykiatri i Värnamo

Regionfullmäktige har i ett tidigare ärende beslutat att satsa på psykiatrin i Värnamo sjukhus med godkänd byggnation av nya lokaler. Nya kostnadsberäkningar visar att ombyggnationen beräknas att bli ca 44 miljoner kronor dyrare än de tidigare 208 miljoner som beviljats. Därför beslutar regionfullmäktige den 3 oktober om att utöka anslaget.

 

Nya lokaler för Habiliteringscentrum, Värnamo

Regionfullmäktige har i ett tidigare ärende beslutat om att satsa på en nybyggnation av Habiliteringscentrum i Värnamo. Nya kostnadsberäkningar visar att nybyggnationen beräknas att bli ca 11 miljoner dyrare än de tidigare 86 miljoner som beviljats. Därför beslutar regionfullmäktige den 3 oktober om att utöka anslaget.

 

Ombyggnad av lokaler i hus D3 och D4 på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping

Regionfullmäktige har i ett tidigare ärende beslutat att satsa på ombyggnation av lokaler i hus D3 och D4 på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Nya kostnadsberäkningar visar att nybyggnationen beräknas att bli ca 31 miljoner kronor dyrare än de tidigare 236 miljoner som beviljats. Därför beslutar regionfullmäktige den 3 oktober om att utöka anslaget.

 

Utökad ram sänghiss på hus 34, Höglandssjukhuset i Eksjö

Beslut den 29 augusti om satsning på sänghiss och en innergård för patienterna på Höglandssjukhuset i Eksjö. Regionfullmäktige har i ett tidigare ärende beslutat att godkänna satsningen. Nya kostnadsberäkningar visar att utbyggnaden beräknas blir ca 4 miljoner kronor dyrare än de tidigare 20 miljoner som beviljats. Därför beslutade regionfullmäktige den 29 augusti om att utöka anslaget.

 

Ombyggnad endoskopispåret på Länssjukhuset Ryhov

Beslut den 13 juni om att godkänna ombyggnation för endoskopispåret på Länssjukhuset Ryhov. En endoskopisk undersökning är en undersökning där man undersöker med hjälp av en kamera. Kirurgklinikens endoskopienhet på Länssjukhuset Ryhov behöver en utökad yta. Dels behövs fler undersöknings- och behandlingsrum, dels behöver rummen bli större. Beslutet är en investering på ca 159 miljoner kronor.

 

Trafikplan Ryhov – Huvudentré

Beslut den 13 juni om att godkänna utökade medel för att förbättra trafikmiljön intill Länssjukhuset Ryhov. I ett tidigare ärende har regionfullmäktige beviljat medel för att förbättra trafikmiljön vid Länssjukhuset Ryhov. Region Jönköpings läns ambition är att trafikmiljön inom sjukhusområdet ska uppfattas som säker, attraktiv och tydligt utformad. Beslutet är en investering på ca 68 miljoner.

 

Ombyggnation av Steriltekniska enheten på Ryhov

Beslut den 7 februari om att godkänna ombyggnation av steriltekniska enheten på Länssjukhuset Ryhov. Den steriltekniska enheten har bland annat i uppdrag att omhänderta instrument för rengöring. Med en ombyggnad får verksamheten effektiva lokaler där processen kan kvalitetssäkras på bättre sätt samt att det blir en bättre arbetsmiljö för medarbetarna som arbetar på enheten. Beslutet är en investering på ca 63 miljoner.

 

Förstärkt reservvattenförsörjning, Ryhov

Beslut den 7 februari om att godkänna nybyggnation av reningsanläggning inklusive byggnad samt bufferttank på Länssjukhuset Ryhov. Länssjukhuset Ryhov behöver förstärkt reservvattenförsörjning för att på lång sikt säkerställa patientsäkerhet vid störningar i den kommunala vattenleveransen. Detta för att göra Regionen Jönköpings läns tekniska försörjningssystem mer robusta. Beslutet är en investering på ca 36 miljoner.

Höglandssjukhuset, Eksjö
Värnamo sjukhus
Ryhov