Rachel De Basso

Regionråd och ordförande i regionstyrelsen i Region Jönköpings län. Rachel De Basso bor i Huskvarna.

Ett starkt samhälle betyder för mig att invånarna har trygga anställningar och rätt till en högkvalitativ och jämlik vård, skola och äldreomsorg. Det förutsätter att staten är en väl fungerande demokrati. Folket bidrar efter förmåga och får efter behov. Det innebär både rättigheter och skyldigheter.

Region Jönköpings län har en hälso- och sjukvård i världsklass. Våra akutsjukhus och primärvården rankas högt i nationella mätningar. Vi har också få privatiseringar inom vården. Vi har ett väl sammanhållet system med en vårdkedja som även involverar samarbetet med kommunerna. Det går att ställa i kontrast till vårdkaoset i Region Stockholm. Där har borgerliga politiker gjort vården till en köp- och säljmarknad. Alla privatiseringar i huvudstaden gör att det inte finns någon som sitter på helheten och som kan styra genom en fungerande beslutsordning. Den sjukvården får väljarna med borgerlig politik.

Det finns ett nära samband mellan hälsa och välfärd. Goda levnadsförhållanden och livsvillkor är förutsättningar för en god hälsa. Trots att medellivslängden har ökat i Sverige är skillnaderna mellan olika grupper stor. De med eftergymnasial utbildning är friskare och lever längre än de med lägre utbildning. Att minska sociala och ekonomiska klyftor är det mest verkningsfulla medlet för en bättre folkhälsa. Det är inte acceptabelt att var man bor, hur man arbetar, vilket kön man har eller hur ens ekonomi ser ut ska vara avgörande för vilken hälsa man har.

Det starka samhället ska inte ha något glapp mellan de som har mycket eller lite pengar. Alla ska ha samma möjligheter att utbilda sig. Alla ska kunna få ta del av den kunskap som behövs för att skaffa både sig själv och sina nära ett bra liv. Ett jämlikt samhälle ger ett starkt samhälle.

Du kan nå Rachel på 072-5006328 eller via rachel.de.basso@rjl.se