NYHET

De Basso får tungt uppdrag i SKR

Rachel De Basso, Socialdemokraterna, regionstyrelsens ordförande i Region Jönköpings län.

 

Den 15 maj tar Rachel De Basso (S) över ordförandeklubban i Sjukvårdsdelegationen i Sveriges kommuner och regioner (SKR). Det beslutades under fredagen. Sjukvårdsdelegationen är ett av SKR:s tyngsta organ.

Från den 15 maj 2023 till den 15 maj 2024 kommer Rachel De Basso att vara ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation. Hon tar över ordförandeklubban då nuvarande ordförande, Anna-Lena Hogerud, är föräldraledig. Rachel De Basso är till vardags regionstyrelsens ordförande i Region Jönköpings län.

"Stolt och tacksam"

– Jag är stolt och tacksam för förtroendet att leda sjukvårdsdelegationen under det kommande året. Kommuner och regioner i Sverige står inför stora utmaningar framåt – både när det gäller ekonomi och med personalförsörjning. Vi behöver arbeta tillsammans för att ta oss an dessa, säger Rachel De Basso.

Sjukvårdsdelegationen är ett av SKR:s tyngsta organ, och hanterar övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor. I det ingår också läkemedelsfrågor, högspecialiserad vård och tandvårdsfrågor.

Ett gemensamt ansvar

– Sjukvården är enligt många undersökningar väljarnas viktigaste fråga, och många är oroliga för att de inte ska få hjälp i tid. Här har landets alla regioner ett gemensamt ansvar att arbeta för att sjukvården ska komma närmare invånarna och att köerna blir kortare, säger Rachel De Basso.

SKR är en medlemsorganisation för landets kommuner och regioner och har som uppdrag att stödja dessa i sitt arbete. SKR är också Sveriges största arbetsgivarorganisation och tecknar centrala kollektivavtal om lön och anställningsvillkor för kommuner och regioner.

Partidistriktet