NYHET

Efter regionala rapporter – Haraldsson kräver svar av arbetsmarknadsministern

Johanna Haraldsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna i Jönköpings län.

Johanna Haraldsson, ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott, kräver svar av Johan Pehrsson.

 

Nyhetsinslag från P4 Jönköping visar att företagen i länet, trots annalkande lågkonjunktur, söker efter personal. I länet finns det i dagsläget runt 12 000 lediga jobb. Nu kräver riksdagsledamoten Johanna Haraldsson svar från arbetsmarknadsminister Johan Pehrsson om vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att skapa en bättre matchning på arbetsmarknaden.

Den 14 mars rapporterade P4 Jönköping att läget är bra för arbetstagare och att företag från länet går för högtryck. Enligt Arbetsförmedlingen är efterfrågan fortsatt stor på kompetens hos företag i länet, och totalt finns det runt 12 000 lediga jobb i Jönköpings län.

– Det här visar de problem som finns på arbetsmarknaden i dag. Matchningen måste bli bättre, och människor behöver rustas för att ta de lediga jobb som finns. Det är en förutsättning för att man ska trycka ner arbetslösheten och säkerställa fortsatt tillväxt för företag i Jönköpings län och hela Sverige, säger Johanna Haraldsson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Jönköpings län.

"Staten behöver ta en ledartröja"

Med anledning av detta kräver riksdagsledamoten, genom en skriftlig fråga Länk till annan webbplats., svar från arbetsmarknadsminister Johan Pehrsson om vilka initiativ som regeringen planerar vidta för en mer väl fungerande arbetsmarknad och bättre matchning.

– Fler företag i länet uppger att man planerar att anställa, och att kompetensförsörjningen är den största utmaningen. I det här arbetet behöver staten ta en ledartröja, då duger det inte att skära ner på utbildningsplatser och stöd till arbetslösa som regeringen valt att göra, säger Haraldsson.

Skriftliga frågor är ett av riksdagens verktyg för att kunna granska regeringen.

Riksdagen