NYHET

Länets tre akutsjukhus stärks

Nämnd för folkhälsa och sjukvård har antagit en definition av vad ett akutsjukhus är och vilka funktioner som ska ingå. Beslutet presenterades på dagens presskonferens med Rachel De Basso (S), ordförande i nämnd för Folkhälsa och sjukvård. Beslutet är en tydlig markering från politiken att länets tre akutsjukhus ska fortsätta utvecklas på lång sikt.

Som länsinvånare ska du få den vård du behöver, när du behöver den och på det sätt du behöver. Region Jönköpings län har tre välfungerande akutsjukhus, Höglandssjukhuset i Eksjö, Länssjukhuset Ryhov och Värnamo sjukhus. Idag den 23/2 har nämnd för Folkhälsa och sjukvård haft en presskonferens där Rachel De Basso (S) och Martin Nedergaard-Hansen (BA) presenterade den definition och uppdragsbeskrivning som Nämnd för folkhälsa och sjukvård har ställt sig bakom. Beslutet från nämnden kommer att arbetas in i det övergripande strategidokumentet ”Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård 2020-2030”. Detta skapar en stabilitet för akutsjukhusen i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård.

Betydelse för länsinvånarna och vårdpersonalen

För länsinvånarna innebär beslutet en jämlik tillgång till akutsjukhusen även på lång sikt. Beslutet gör även Region Jönköpings län mer attraktiv som arbetsgivare då beslutet innebär en ökad stabilitet för länets tre akutsjukhus.

− Länets tre akutsjukhus fyller en mycket viktig funktion med målet att erbjuda länsinvånarna en jämlik hälso- och sjukvård som har hög patientsäkerhet, hög tillgänglighet samt uppvisar kliniska resultat på toppnivå. För att uppnå detta är det viktigt att akutsjukhusen kan rekrytera, attrahera och behålla våra medarbetare. Akutsjukhusen stöttar en levande region och ger förutsättningar att leva, bo och verka i hela regionen, säger Rachel De Basso (S), ordförande i Nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Definition av ett akutsjukhus i Region Jönköpings län

Definitionen som nämnd för Folkhälsa och sjukvård ställer sig bakom lyder: Ett sjukhus med akutmottagning för akut påkomna sjukdomar/olycksfall, dygnet runt alla årets dagar. Möjlighet till traumaomhändertagande och möjlighet att initialt kunna behandla personer med livshotande tillstånd, dygnet runt årets alla dagar.

Funktioner på akutsjukhusen

Region Jönköpings län ska på varje akutsjukhus erbjuda vårdplatser efter länsinvånarnas behov inom intensivvården, medicin, geriatrik, kirurgi, ortopedi, kvinnokliniken, förlossningen, urologi och psykiatrin. Samtliga tre akutsjukhus bör ha bakjourslinjer inom anestesi, kirurgi, medicin, ortopedi, gynekologi, radiologi, barn och psykiatri.

Funktioner som måste finnas 24/7/365

Akutmottagning, traumaomhändertagande, röntgen, klinisk kemiskt laboratorium , förlossning, intensivvård.

Funktioner som bör finnas på alla tre akutsjukhus

  • Akutmottagning för urologi (dygnet runt)
  • Infektionskompetens, men kan finnas i beredskap (dygnet runt)
  • Psykiatriberedskap (dygnet runt)
  • Möjlighet till akut konsultation (fysisk alt distans) för all annan vård om resursen finns inom regionen eller sydöstra sjukvårdsregionen (dygnet runt)
  • Närakut (primärvård) nära akutsjukhuset (majoriteten av veckans timmar)
  • Ögon (dagtid)
  • Öron, näsa, hals (dagtid)
  • Barnmedicin (dagtid)
  • Klinisk fysiologi (dagtid)

Ansvar för att upprätthålla akutsjukhusen

Både koalitionen och oppositionen i Region Jönköpings län är överens om definitionen och uppdragsbeskrivningen. Det tydliggör förväntningarna och det långsiktiga arbetet i att upprätthålla länets tre akutsjukhusen. Alla kliniker har ett gemensamt ansvar i att upprätthålla akutsjukhusen. Länsklinikerna behöver säkra att nödvändig kompetens för att klara uppdraget finns på respektive sjukhus.

Regionen