Distriktets årshjul

Distriktets årshjul visar vad som händer i distriktet under året och kommande år samt även vad som sker nationellt och i andra organisationer som är viktiga för distriktet.