NYHET

"Stolta, men inte nöjda!" menar Maria Brauer

I ett betydelsefullt steg framåt för kvinnors hälsotillstånd har Västra Götalandsregionen tagit initiativet att öppna flera klimakteriemottagningar, ett välkommet tillskott för att adressera de ofta förbisedda och underbehandlade besvären som kvinnor i klimakteriet upplever. Med en uttalad målsättning att expandera tillgången på denna specialiserade vård är ambitionen klar: Inom fem år ska varje vårdcentral kunna erbjuda stöd och behandling specifikt anpassad för kvinnor i denna omvälvande fas av livet.

Exempelbild

Det är oerhört glädjande att flera klimakteriemottagningar öppnat i regionen. Många kvinnor lider i onödan och uppger att de har svårt att få stöd och behandling. Många kvinnor i klimakteriet berättar att de tidigare inte har känt sig trodda i vården och fått höra att de ska stå ut med sina besvär.

Distriktssköterskorna på mottagningarna berättar att kvinnor i klimakteriet kan söka för många olika typer besvär, till exempel sömnsvårigheter, oro, svettningar, utmattning, att de känner sig nedstämda eller har värk.

Lena Rindner, legitimerad distriktssköterska samt forskarefrån Borås-trakten berättar att Västra Götalandsregionen (VGR) är den region i landet som snabbast har kommit igång med att arbeta utifrån den vetenskapliga arbetsmetod som presenteras i hennes avhandling. Hon har utbildat personal på omkring 60 vårdcentraler i Västra Götaland och fler är inplanerade under året. En del av dessa vårdcentraler har öppnat eller kommer att starta egna klimakteriemottagningar.

Målet? Att alla vårdcentraler i Västra Götaland ska ha en klimakteriemottagning inom fem år! Som feministisk rödgrön ledning stöttar vi detta fullt ut och lutar oss inte tillbaka förrän vi är i mål!

/ Maria Brauer, ledamot i regionfullmäktige