NYHET

Jim Aleberg: Hur möter vi de äldre?

I en tid av snabbt ökande krav på vård och omsorg, står Västra Götalandsregionen och de fyra kommunerna i SIMBA-området (Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn) inför en stor utmaning. Med fler som blir äldre och ökad efterfrågan på digitala vårdtjänster, är det nödvändigt att hitta smarta sätt att möta dessa behov. Här utforskar vi de möjligheter och samarbeten som formar framtidens vårdlandskap.

Låt oss ta en närmare titt på utmaningarna och möjligheterna som Västra Götalandsregionen och de fyra kommunerna i SIMBA-området står inför. Det handlar om att möta ökade krav från vår befolkning när det kommer till vård och omsorg, samtidigt som vi anpassar oss till en allt äldre befolkning och det digitala skiftet.

Det är en trend som inte går att strunta i, för under de kommande tio åren förväntas antalet äldre i Sverige öka med omkring 50%. Detta visar inte bara att våra arbetsplatser och vårdmetoder har förbättrats, utan också att samhället står inför en viktig utmaning som kräver uppmärksamhet.

Digitaliseringen har öppnat upp en ny värld av möjligheter. Teknologin utvecklas i en rasande takt, och våra medborgare förväntar sig alltmer när det kommer till digital vård. Många föredrar att få vård i hemmet i stället för att uppsöka en akutmottagning, och det är förståeligt. Men detta kräver en snabb omställning till nära vård, och digitaliseringen är nyckeln för att uppfylla dessa önskemål. Mobila vårdteam är ett exempel på hur vi kan närma oss patienter och brukare på ett sätt som är bekvämt och tryggt.

Ett konkret exempel på samverkan ser vi i Kungälv, där kommunen har ingått ett avtal med Kungälvs sjukhus om korttidsplatser inom sjukhusets väggar. Det har skapat en win-win-situation där sjukhuset effektivt nyttjar de resurser som finns och anhöriga har närmare tillgång till sina nära och kära under vårdtiden.

I SIMBA-området finns en tydlig vilja att bygga vidare på samverkan. Vi tror på en framtid där utmaningar förvandlas till smarta lösningar, där vården blir mer tillgänglig och anpassad till medborgarnas behov. Det är en resa mot bättre vård och omsorg, och vi ser fram emot att fortsätta den tillsammans.

/ Jim Aleberg, ordförande för Sjukhusen i väster