Nyheter

 • Pilotprojekt med trygghetskameror i Akalla och Husby

  Stockholm har under en längre tid haft problem med kriminalitet och otrygghet. Kameraövervakning har visat sig ha en preventiv effekt på bland annat egendomsbrott som stöld och skadegörelse men även så kallade utomhusbrott. Därför tas nu trygghetskameror på två platser i staden i drift och blir ett komplement till polisens kameror och stadens ordinarie trygghets- och förebyggande arbete.
 • Mål om färre anställda per chef i Stockholms stad

  Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare med mer än 40 000 anställda. Ett av det rödgröna styrets fokusområden inom personalpolitiken är att skapa bättre förutsättningar för medarbetare och chefers utveckling. Som ett led i det går styret nu fram med en riktlinje för chefsstruktur i Stockholms stad. Riktlinjen beskriver stadsgemensamma chefsnivåer samt anger ett riktvärde för antal medarbetare per chef.
 • 34 miljoner till trygghetsinvesteringar

  Under mandatperioden avsätter den rödgröna majoriteten 100 miljoner kronor årligen för trygghetsinvesteringar i det offentliga rummet, till exempel upprustning av torg, förbättrad belysning vid skolor och aktivitetshus och stängning av smitvägar. Ekonomi- och trygghetsutskottet har beviljat en ny omgång investeringar om 34,4 miljoner kronor i hela staden.
 • Sommarkampanj 2023

  Nu har vi dragit igång sommarens hetaste medlemsvärvningskampanj. Till vår hjälp har vi 6 fantatiska människor som vi presenterar längre ner i mailet. De kommer att se till att det blir värvning ute på gator och torg, dörrknackningar, glassutdelning och annat kul i Stockholm under juli månad.