logotyp-s-studenter.png

Samtycke insamlande av personuppgifter

När du blir medlem i Socialdemokratiska Studentförbundet (SSF) registreras dina personuppgifter, registrering och hantering av personuppgifterna sker i enlighet med gällande lagstiftning. Ett medlemskap i SSF innebär ett automatisk inträde i Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU).

Behandling och syfte

När du blir medlem i Socialdemokratiska Studentförbundet (SSF) samtycker du till att SSF/SSU registrerar de personuppgifter som behövs för att SSF ska kunna bedriva sin verksamhet och ta vara på dina intressen som medlem.
Personuppgifterna används inom ramen för SSF och SSUs verksamhet, t.ex. utskick av medlemsinformation, kallelser, medlemstidning, sändlistor för e-mail och SMS, nomineringar och om du kandiderar till en förtroendepost.

Personuppgifter som behandlas av SSF och SSU

Uppgifter som registreras är namn, adress, telefonnummer, mobilnummer, email, personnummer, födelsedatum och kön. Om du väljer att avsluta ditt medlemskap raderar vi dina personuppgifter inom 13 månader, vi sparar dock kommun, födelseår och kön för statistik och ekonomisk redovisning.

Vem som hanterar dina personuppgifter

Förtroendevald medlemsansvarig och personal kan ges ansvar att hantera uppgifterna i SSF:s medlemsregister. Även leverantörer och bidragsgivare till SSU kan i de fall detta krävs för verksamheten få tillgång till uppgifterna. I de fall Socialdemokraterna erbjuder rabatterat medlemskap för dig som SSU-medlem samt administrerar utskick åt SSU kan uppgifterna komma att hanteras av Socialdemokraterna.

Vid frågor rörande detta kontaktar du förbundssekreterare på henrik.svensson@s-studenter.se

Dina rättigheter

Du som medlem har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar, hur dessa behandlas och få dina personuppgifter rättade eller raderade.
Vid frågor om personuppgifter, ändringar/radering av personuppgifter eller registerutdrag kontaktar du SSU/SSF:s medlemsdesk på medlem@ssu.se.

Publicerad

Ring
08-700 26 00

Posta
Box 554
101 31
Stockholm

Besök oss
Sveavägen 68
111 34
Stockholm