Studier

Vill du förändra vårt samhälle? Lika mycket nu som förr är kunskap makt.
Att delta i studier och kurser är roligt och ett bra sätt att lära känna andra och samtidigt lära sig mer om vår politik.

Medlemsutbildning, steg 1

Medlemsutbildning är vägen till en stark folkrörelse!
Genom att i grupp få diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar, får vi medlemmar bättre verktyg för delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap i partiet.

Alla våra studier bedrivs i samarbete med ABF (Arbetarnas Bildningsförbund).