NYHET

Oppositionens framsteg

Vi är stolta över att i budgeten för 2023 valde den styrande alliansen att ta ett steg i rätt riktning, den riktningen vi länge kämpat för.

Skola

Vi socialdemokrater har ett viktigt uppdrag i opposition, där vi granskar styret, formulerar och erbjuder medborgarna politiska alternativ.

Vi är stolta över att i budgeten för 2023 valde den styrande alliansen att ta ett steg i rätt riktning, den riktningen vi länge kämpat för. Alliansen ökade strukturtillägget, vilket är ett steg för en mer jämlik skola. Men mer behöver göras.

Vi socialdemokrater anser att Nacka har för låga ersättningar till skolor för elever i behov av extra stöd. Vi kommer därför försätta kämpa för mer pengar till likvärdighetsresursen och ytterligare satsning på individstödet, dvs det stöd som skolorna kan söka för anpassningar för elever med särskilda behov, så som att ta in en elevassistent.