NYHET

Stockholm kör över grannkommunerna

Stockholms stads politiker har gett klartecken till en stenkross i Skrubba, beläget mellan Nacka och Tyresö kommuner. Nu har miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka beslutat om ett överklagande.

Vi socialdemokrater är starkt kritiska till en stenkross i Skrubba. Vi är också besvikna och arga över att de synpunkter som politiker och medborgare i Nacka haft inte alls har beaktats, trots att det är de boende i området. Därtill kommer vår trafiksituation och vår natur som kommer påverkas mycket negativt.

Enligt förslaget kommer krossen att kunna hantera upp till 1 000 000 ton sten per år. Detta innebär cirka 190 in- och uttransporter per dygn under åtta års tid med aktivitet under tolv timmar per dag. En stenkross i Skrubba vore förödande för de närboende i Älta, särskilt i området Hedvigslund.

Både människor och naturen riskerar att påverkas negativt. Vi socialdemokrater i Nacka skickade tidigt i processen ett brev till politikerna i Stockholm där vi tydligt markerade det olämpliga i att placera en stenkross i Skrubba. Det handlar både om den bullermatta som kommer att lägga sig över Älta och om hur den tunga trafiken kommer att öka i området. Även ur natur- och miljösynpunkt är detta oroväckande, då en ökning av tung trafik och stendamm kan komma att påverka Nackas närliggande vattendrag, natur- och djurliv.