NYHET

Säkerställd språkkompetens

Vi säkerställer språkkompetens inom äldreomsorgen

Att förstå och göra sig förstådd är helt centralt för alla invånare. De invånare som nyttjar vår äldreomsorg är en självklar del av detta och vi tar nu fler steg för att säkra språklig kompetens. Vi utvidgar omfattningen på språktest till att omfatta alla brukarnära tjänster inom äldreomsorgen. Säkerställd språkkompetens är viktigt. Vi säkrar upp att utbildningsinsatser genomförs för de medarbetare som behöver det. Vi tillser att Socialstyrelsens underlag utgör grund för arbetet med språkstöd i Lerums kommun.

Läs mer här:

https://www.socialdemokraterna.se/nyheter/nyheter/2022-08-25-s-vill-stalla-sprakkrav-pa-de-som-arbetar-inom-aldreomsorgen Länk till annan webbplats.

Exempelbild