NYHET

Fatima Naza och Fana Delija från Center for Roma Initiatives. Fotograf: Linda Petersson

Fatima Naza och Fana Delija från Center for Roma Initiatives. Fotograf: Linda Petersson

2012 års Anna Lindh-pristagare Center for Roma Initiatives

Center for Roma Initiatives är en organisation med säte i Niksic, Montenegro vars syfte är att förbättra situationen för romska kvinnor och barn i Montenegro. Fatima Naza och Fana Delija var med och startade organisationen 2004. De arbetar på två fronter; dels med integreringen av romer i det montenegrinska samhället, men även med att bryta könsnormer inom det romska samhället.

Fatima Naza och Fana Delija är starka ledare och förebilder som genom strategiskt arbete och mod kämpar mot fördomar och förtryck för att förbättra förutsättningarna för romska kvinnor.

Arbetet går ut på att öka tillgången till utbildning och arbete utanför hemmet, hälso- och sjukvård och kunskaper om grundläggande mänskliga rättigheter. Många romska kvinnor saknar identitetshandlingar och har därför inte fått den sjukvård de behöver. Center for Roma Initiatives genomför fältstudier och intervjuer med romska kvinnor för att kartlägga omfattningen av diskrimineringen i samhället och inom familjen. Deras forskning har bidragit till flera rapporter om romers situation till den montenegrinska staten men även till FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering (CERD). De är även inbjudna som experter och rådgivare till Montenegros regeringsråd för romska kvinnors rättigheter.

Styrelsens motivering:
Med stort mod och glödande engagemang kämpar Fatima Naza och Fana Delija för romska kvinnors rättigheter. Genom organisationen Center for Roma Initiatives ger de ett ovärderligt stöd för romska kvinnor i Montenegro. Center for Roma Initiatives sprider kunskap, ger utbildning och ökar självkänslan hos en sedan länge förtryckt grupp. Europas diskriminering av romer är en skam och ett svek mot idén om alla människors lika värde. Med skärpa och kraft utmanar Center for Roma Initiatives rådande fördomar och kräver lika rättigheter. Center for Roma Initiatives och dess grundare är ett föredöme att inspireras av.