NYHET

Årsmöte för Ystads Arbetarekommun i mars 2023

Lördagen den 25 mars 2023 hade Ystads Arbetarekommun sitt årsmöte. Det var mer än 60 medlemmar som kom dit för att ta del av årsmötes förhandlingarna.

Poster som årsbokslut, verksamhetsberättelse, val av ny styrelse m.m. var på dag ordningen. Självklart kunde medlemmarna få både kaffe, frukost och godis att äta.

Det var många intresserade som ställde frågor för att få en djupare bild att Arbetarekommunens arbete. Efter ungefär två timmars möte var årsmötet avklarat och avtackningarna för de som slutat sitt/sina uppdrag börja.

En avtackning som kanske är mer värd att nämna är att Roger Jönsson lämnade sitt uppdrag som ordförande efter tolv år. Han kommer att vara kvar i kommunpolitiken för att hjälpa till bygga Ystad starkt. Till ny ordförande valdes Adrian Magnusson som för närvarande sitter i Riksdagen. Vi önskar båda två all lycka med sina arbete att göra kommunen och landet till mer jämlikt och framgångsrikt!

Under avtackningen fick Arbetarekommunen också en gåva i form av en målning av Arthur Hansson med Jennygatan och Folkets hus som motiv. Det var också där Arbetarekommunen hade sin expedition. Huset är vad som senare blev Starshine/Brasseriet och innehåller idag bl.a. Ystads Allehandas redaktion.

Vill också tacka Lena Axelsson från Skurups Arbetarekommun för att hon ledde vårt årsmöte på ett föredömligt sätt!

Nedan finns några bilder från mötet, bl.a. på den nya styrelsen!

Den nyvalda styrelsen för 2023