Enkät 3

Vilken av dessa frågor anser du att (S) ska prioritera?
Vilken av dessa frågor anser du att (S) ska prioritera?