NYHET

Hyrberoendet ska pressas tillbaka! Patienterna och vår egen personal ska alltid komma först!

Pressinformation 2024-01-15 

Läkare

Inneh

Hyrberoendet ska pressas tillbaka! Patienterna och vår egen personal ska alltid komma först!

På grund av att kostnaderna för hyrpersonal fortsatt att öka trots tydliga beslut om motsatsen har en strategi arbetats fram. Varje område med sina verksamheter ska redovisa närmare vilka konkreta åtgärder som ska vidtas på enhetsnivå för att åstadkomma kostnadsminskningarna i handlingsplanen. 

I ett första steg ska samtliga verksamheter som använder sig av hyrpersonal åstadkomma en sänkning av sina kostnader i enlighet med beslutad handlingsplan (totalt 47 mnkr). 

- Hälso- och sjukvårdsnämndens har tagit beslut om en handlingsplan för att minska sitt underskott. Med det uppdrag vi nu får av Regionstyrelsen gällande hyrbemanning så känner vi att nämnden har ett starkt stöd när vi nu tar oss an uppgiften att minska kostnader för hyrbemanning. Dessutom ökar tryggheten och kontinuiteten för patienterna när andelen hyrpersonal minskar säger Elina Backlund Arab (S), Ordförande Hälso- & sjukvårdsnämnden. 

-I nuläget är 17,7% av personalen i regionen inhyrd bemanningspersonal och varje procentenhet motsvarar en kostnadsökning på 40 miljoner kr. Det är därför helt avgörande att minska på hyrbemanningen. 

För att säkra kontinuiteten för såväl patienter som medarbetare och möjliggöra fortsatta satsningar så har förvaltningen efterfrågat en bred politisk förankring om att arbetet måste intensifieras. Vi hoppas såklart att samtliga partier ställer sig bakom det här nu för att ge förvaltningen den arbetsro som de behöver säger Viktoria Jansson (M), Vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

-I Region Västernorrland vill vi prioritera satsningar på våra egna medarbetare och genom att minska på andelen hyrbemanning så kan vi nå en långsiktigt stabil bemanning och därmed en bättre arbetsmiljö för anställda. Ambitionen är att fler ska välja regionen som arbetsgivare och att fler ska stanna kvar och vara med och utveckla framtidens hälso- och sjukvård i Region Västernorrland säger Dennis Moström (C), ledamot i Hälso- & sjukvårdsnämnden. 

Handlingsplanen från nämnden kommer att följas upp regelbundet och lägesrapporter kommer att ske varje vecka. Nämnden har sen tidigare ställt sig bakom det gemensamma avtal för hyrbemanning som alla 21 regioner samarbetar med. 

I Västernorrland börjar avtalet gälla 1 april 2024. 

För mer information, kontakta: 

Elina Backlund Arab (S), Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden 073-0772469 

Viktoria Jansson (M), Vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden 073-508 15 28 

Dennis Moström (C), Ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden 070-368 12 80

åll