NYHET

Sjukvårdspartiet vill inte debattera framtidens hälso- och sjukvård med Socialdemokraterna

Exempelbild

 

- Vi Socialdemokrater tycker att det är svagt av Sjukvårdspartiet och olyckligt för medborgarna att Sjukvårdspartiet nu har sagt nej till att ha en debatt om framtidens hälso- och sjukvårdspolitik i Västernorrland mellan Elina Backlund Arab (S) och Pia Lundin (SJVP). Det säger mycket om det största oppositionspartiet i regionen, säger Stefan Wikén, ombudsman för Socialdemokraterna och den som ansvarat för kontakterna med Sjukvårdspartiet.

- Deras inställning är både konstig och förvånande, men visar att de inte vill ha en öppen debatt med oss Socialdemokrater, säger Stefan Wikén, ombudsman för Socialdemokraterna.

- Orsaken till Sjukvårdspartiets ovilja att debattera är svårt att spekulera i. Om det beror på att Pia Lundin inte törs debattera med Elina Backlund Arab eller om de är rädda att få sina argument synade i en debatt. Men det är klart att när debatten faller på att de inte vill ha en debatt mellan Elina Backlund Arab (S) och Pia Lundin (SJVP), om det inte finns med fler debattörer så säger det nog en del, säger Stefan Wikén, ombudsman för Socialdemokraterna.

För mer information och ytterligare frågor:

Stefan Wikén, 1:e ombudsman

070 – 365 90 55

stefan.wiken@socialdemokraterna.se

Sammanfattning av händelserna från Socialdemokraternas debattutmaning om framtidens hälso- och sjukvård i Västernorrland

Den 25 oktober skickade Socialdemokraterna Västernorrland en debattutmaning till Sjukvårdspartiet i Västernorrland om framtidens hälso- och sjukvård mellan partiernas främsta hälso- och sjukvårdsföreträdare i Hälso- och sjukvårdsnämnden: Elina Backlund Arab (S) och Pia Lundin (SJVP).

Sjukvårdspartiet lämnade ingen respons förrän efter påminnelse den 3 november 2023. Påminnelsen utmynnade i att en debatt skulle skjutas till andra sidan årsskiftet d v s inga av de 5 föreslagna datumen var tänkbara för Sjukvårdspartiet. En träff planerades in och genomfördes den 15 december 2023 mellan Stefan Wikén, ombudsman Socialdemokraterna och Daniel Nydahl, gruppledare regionen Sjukvårdspartiet. Träffen var överens om uppläggning och teman för debatten:

  • Framtidens primärvård
  • Kompetensförsörjning i vården
  • Framtidens hälso- och sjukvård.
  • Ekonomin för hälso- och sjukvården

Fyra datum diskuterades för genomförandet, men Sjukvårdspartiet ville återkomma med vilket datum som passar.

Socialdemokraterna hade i sin utmaning pekat ut partiernas främsta företrädare inom hälso- och sjukvården Elina Backlund Arab (S) och Pia Lundin (SJVP). Detta för att Socialdemokraterna vill att debatten ska ha fokus på hälso- och sjukvården.

Sjukvårdspartiet vill att även Glenn Norlund och Robert Thunfors deltar i debatten. Socialdemokraterna avvisar det eftersom idén med debatten är att debatten ska handla om hälso- och sjukvården och det därför är rimligt att det är partiernas främsta företrädare för hälso- och sjukvården som debatterar. Sjukvårdspartiet vill att Socialdemokraterna överväger frågan.

Platsen var under diskussion där Sjukvårdspartiet vägrade att debattera i Sundsvall, utan istället vill att debatten hålls i Härnösand. Vilket Socialdemokraterna motvilligt accepterat.

I övrigt ville Sjukvårdspartiet att partierna gemensamt ska anlita ett produktionsbolag för inspelning av debatten. Socialdemokraterna menar att det rimliga är att varje parti tar ansvar för sin egen dokumentation.

Sjukvårdspartiet skulle återkomma veckan därpå. Detta gjorde inte Sjukvårdspartiet. Utan först den 15 januari när Socialdemokraterna återigen tar kontakt, så vill Sjukvårdspartiet få dagen på sig och återkomma under eftermiddagen. Men hör inte av sig förrän den 16 januari och menar att det ser mörkt ut.

Socialdemokraterna går med på Sjukvårdspartiets alla krav utom att det ska vara fler debattörer än Elina Backlund Arab (S) och Pia Lundin (SJVP). Detta gick inte Sjukvårdspartiet med på och därmed är ingen debatt i dagsläget aktuell.