NYHET

Vi står på fackens sida
- nya jobb måste ha schyssta villkor

Följande uttalande antogs på Socialdemokraterna i Västerbottens distriktskongress den 2 april 2023.

Den samhällsomvandling som nu sker i norra Sverige är unik i sin omfattning, vilket ställer krav på en välfungerande samverkan mellan nationell, regional och lokal nivå. Regeringens samordnare har bidragit till att de insatser som görs på olika nivåer kompletterar varandra och främjar omställningen, vilket skapar stora möjligheter till hållbar regional utveckling och landsbygdsutveckling i våra län.

Genom att ligga i framkant med ny innovativ hållbar teknik finns konkurrensfördelar för svenskt näringsliv och företagande, men den omtalade gröna industrirevolutionen sinkas just nu på grund av brist på personal, bostäder och samordning. Detta i kombination med stora behov av personal inom offentlig sektor är en utmaning som måste mötas med en aktiv politik för välfärd och jobb.

Landets kommuner och regioner står inför ekonomiska stålbad, många branscher lider av akut brist på utbildad arbetskraft och det byggs allt för få bostäder. Trots detta minskar regeringen statsbidragen, drar ner motsvarande 25 000 utbildningsplatser på bl.a. vuxenutbildning och folkhögskola samt slopar investeringsstödet för bostadsbyggande.

När människor kommer till Sverige för att ta de jobb som nu skapas i norra Sverige behöver det finnas ett system som säkerställer ett tryggt arbetsliv utan risk att utnyttjas. På 50-och 60-talet kom 100 000-tals personer till Sverige som kom att arbeta inom industrin och offentlig sektor. För att vi ska klara av att ta oss an denna utmaning idag krävs reella satsningar. Dessa stavas inte skattesänkningar för de rika.

De företag, kommuner och regioner som berörs av omställningen kräver att hela samhällets resurser aktiveras. Regeringen måste skyndsamt agera utifrån SKR:s rapporter om de stora utmaningarna inom svensk välfärd. Kompetensförsörjningsbehoven behöver mötas med såväl en aktiv arbetsmarknadspolitik som satsningar på välfärd och bostadsbyggande. Om folk ska kunna flytta till norra Sverige och ta de nya jobben måste samhället byggas för att kunna erbjuda ett gott liv för de som flyttar hit.

Socialdemokraterna i Västerbotten kräver därför att:

  • Regeringen satsar på utbildning och en aktiv arbetsmarknadspolitik för att säkerställa den gröna industriomvandlingen och samtidigt tar krafttag för att motverka arbetslösheten och säkra såväl välfärdens som näringslivets kompetensförsörjning

  • Arbetsförmedlingen ges bättre verktyg för att kunna leva upp till det särskilda uppdraget att matcha folk till det arbetskraftsbehov som finns i norra Sverige

  • Regeringen måste ta nya initiativ genom att höja anslagen till vuxenutbildningen samt säkra folkbildningen och SFI

  • En arbetsmarknadsprövning införs för arbetskraftsinvandring för tredje land. De som vill komma hit och jobba ska ges möjlighet till det i de branscher där det finns framtidsutsikter och heltidsjobb med schyssta villkor