NYHET

Krisen kräver att politiken tar ansvar!

Följande uttalande antogs på Socialdemokraterna i Västerbottens distriktskongress den 2 april 2023.

Våren 2023 har drabbat svenska hushåll med skenande livsmedelspriser, stigande räntor och rekorddyra drivmedel. Hyreshöjningarna är de största på 30 år. Redan ifjol raderade inflationen ut 10 års reallöneökningar. För att inte tala om hur det senaste halvårets stora elprisökningar slagit hårt mot hushållens och företagens ekonomi.

I kommun efter kommun larmar barnomsorgen, skolan, socialtjänsten och civilsamhällets aktörer om att många som levt på marginalen inte längre har möjlighet att försörja sig. Allt fler hushåll kämpar med att sätta mat på bordet och köpa nödvändiga kläder till sina barn.

Västerbottens barnfamiljer förväntar sig en regering som bedriver en aktiv krispolitik. Tyvärr ser vi att regeringen och Sverigedemokraterna snarare verkar ta inflationen och den ekonomiska krisen som en förevändning för att skära ner på välfärden, bryta vallöften och ställa in viktiga framtidsinvesteringar.

Det finns många goda satsningar och investeringar att göra nu, som utan att spä på inflationen lindrar människors ekonomiska utsatthet och samtidigt bygger samhället starkare. Istället väljer nuvarande regering att lägga 13 miljarder kronor på en riktad skattesänkning för höginkomsttagare. Krisen kräver att politiken tar ansvar. Om inte regeringen förmår agera bör de avgå.

Socialdemokraterna i Västerbotten anser att vi behöver en nationell politik som:

  • Tar ansvar för att finansiera en likvärdig välfärd av hög kvalitet i hela landet, både under den rådande krisen och under åren som kommer. De generella statsbidragen behöver höjas och värdesäkras mot inflationen

  • Ger ekonomiskt stöd till de hushåll som har det tuffast, till exempel genom höjt barnbidrag

  • Tar tillbaka kontrollen över den svenska elmarknaden och inför folkhemsel för att garantera hushållen ett lägre och mer stabilt elpris